Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

27/11/2019

Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 56 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 19/11/2019 đến hết ngày 18/12/2019.

– Địa điểm: Tại phòng Hành chính quản trị – Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, theo danh sách được niêm yết tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn.

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

>>>>>Xem thêm: Sở Y tế tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: bvdknamcan.vn