Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020

14/01/2020

Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 125 chỉ tiêu, trong đó: 

– Bộ phận Lâm Sàng: 98 chỉ tiêu

– Bộ phận Cận Lâm Sàng và Dược: 17 chỉ tiêu

– Bộ phận Quản lý hành chính: 10 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày 13/01/2020 đến ngày 11/02/2020

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận Văn thư (tầng 2 nhà A1) – Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An – Số 220 đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Nghệ An

Điện thoại: 02383.824.611

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020

Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: yte.nghean.gov.vn