Bệnh Viện Quân Dân Y Thành Phố Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019

07/12/2019

Bệnh Viện Quân Dân Y Thành Phố Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

STT Trình độ Số lượng
01 Bác sĩ đa khoa 01
02 Cao đẳng Điều dưỡng 05
03 KTV Hình ảnh y học 01
04 Cử nhân  Kế toán 01
TỔNG CỘNG 08

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 31/12/2019

– Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Phòng Hành chính Quản trị và Tổ chức các bộ Bệnh viện Quân dân y TP Cần Thơ. Điện thoại: 0292 2468 457

– Lệ phí hồ sơ: 25.000 đồng/bộ

Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/hồ sơ

Nguồn tin: Báo Cần thơ