Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

27/11/2019

Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 165 chỉ tiêu, trong đó:

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 19/11/2019 đến hết ngày 18/12/2019.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Sản – Nhi

Địa chỉ: số 85 Lý Thường Kiệt, phường 6, TP. Cà Mau

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

>>>>>Xem thêm: Sở Y tế tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: bvsannhicamau.vn