Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2017

09/12/2017

Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2017, bằng hình thức xét tuyển như sau:

* Tổng số kế hoạch tuyển dụng: 05
– Bác sĩ Y học cổ truyền: 02
– Cử nhân điều dưỡng: 02
– Kỹ sư (Cao đẳng) Điện: 01
* Hồ sơ tuyển dụng được bán và nhận: tại Phòng Tổ chức – Hành chính Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ.
* Thời gian bán và nộp hồ sơ: Từ ngày 11 tháng 12 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.
* Ngày xét tuyển: lúc 08 giờ 00, ngày 10 tháng 01 năm 2018.
* Địa chỉ: Số 768 đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ.

Điện thoại: 02923 838 050.

Nguồn tin: benhvienyhoccotruyencantho.vn