Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2018

09/07/2018

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 01 viên chức.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức và Hành chính, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Tuyên Quang.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Untitled

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn