Lai Châu tuyển chọn trí thức trẻ về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020

14/08/2014

Lai Châu tuyển chọn trí thức trẻ về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020Thực hiện Quyết định số 1152/QĐ-BNV ngày 22/10/2013 của Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020; Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phân bổ số lượng xã và các chức danh công chức cấp xã của 5 huyện Than Uyên, Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020 tại tỉnh Lai Châu, Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu thông báo như sau:

1. Số lượng tuyển chọn

* Số lượng trí thức trẻ cần tuyển chọn là 15 người. Trong đó:

– Văn phòng – Thống kê: 02 người. Phân bổ cho các huyện Than Uyên (01 người), Nậm Nhùn (01 người).

– Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và môi trường: 05 người. Phân bổ cho các huyện Sìn Hồ (02 người chức danh Địa chính), Phong Thổ (01 người chức danh Địa chính), Mường Tè (02 người chứ c danh Địa chính).

– Tài chính – Kế toán: 03 người; phân bổ cho các huyện: Phong Thổ (01 người), Nậm Nhùn (01 người), Mường Tè (01 người).

– Tư pháp – Hộ tịch: 02 người. Phân bổ cho các huyện Than Uyên (01 người), Sìn Hồ (01 người).

– Văn hóa – Xã hội: 03 người. Phân bổ cho các huyện Phong Thổ (02 người), Mường Tè (01 người).

2. Hình thức tuyển chọn

Việc tuyển chọn được thực hiện theo hình thức xét kết quả học tập và phỏng vấn trực tiếp từng ứng viên về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của chức danh công chức cấp xã.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển chọn

Ứng viên tham gia tuyển chọn làm Đội viên của Đề án 500 là thanh niên có quốc tịch Việt Nam, đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

– Có tuổi đời dưới 30 tuổi tính đến tháng 5/2014;

– Có trình độ đại học trở lên của các trường đại học trong và ngoài nước thuộc các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu chuyên môn đối với từng chức danh công chức cấp xã. Cụ thể:

+ Chức danh Văn phòng – thống kê: Yêu cầu tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: Pháp luật, thống kê, toán học, công nghệ thông tin, quản trị văn phòng, lưu trữ học, triết học, văn học, tổ chức và nhân sự, quản lý công.

+ Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường: Yêu cầu tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: Quản lý đất đai (địa chính), nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng, quản lý xây dựng, kiến trúc và quy hoạch, giao thông, khoa học môi trường; quản lý đô thị, nông thôn.

+ Tài chính – kế toán: Yêu cầu tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: Tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, quản lý kinh tế.

+ Tư pháp – hộ tịch: Yêu cầu tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: pháp luật, an ninh, quốc phòng, thanh tra.

+ Văn hóa – xã hội: Yêu cầu tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: Văn hóa Việt Nam, quản lý văn hóa, quản lý xã hội, xã hội học, công tác xã hội, lao động xã hội, quản lý lao động, bảo hiểm, thể dục – thể thao.

– Có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch gia đình rõ ràng.

– Có sức khỏe tốt và có khả năng đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ, công chức các địa phương.

– Có đơn tình nguyện đến công tác tại các xã thuộc 5 huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ, Nậm Nhùn, Than Uyên trong thời gian tối thiểu 5 năm (đủ 60 tháng).

* Ưu tiên tuyển chọn

– Ưu tiên tuyển chọn đối với ứng viên:

+ Là người có hộ khẩu thường trú từ 03 năm (36 tháng) trở lên, người dân tộc thiểu số và người tốt nghiệp hệ cử tuyển của tỉnh Lai Châu.

+ Là con liệt sĩ, con thương binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, người có trình độ Thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành cần tuyển chọn.

Trường hợp ứng viên thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả xét tuyển.

4. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn

a) Thành phần hồ sơ gồm:

– Đơn tình nguyện tham gia Đề án (theo mẫu của Bộ Nội vụ).

– Giấy Khai sinh (bản sao có công chứng).

– Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c-BNV/2008 ban hành theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (có xác nhận của UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú).

– Bảng điểm, các văn bằng chứng chỉ có liên quan (bản sao có công chứng).

– Bản nhận xét của cơ quan, đơn vị về tinh thần, thái độ và kết quả công việc đối với ứng viên đã có thời gian làm việc ở các cơ quan, tổ chức khác trước khi đăng ký tham gia Đề án (nếu có).

– Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên (thời gian không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

– 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ và số điện điện thoại của người nhận (Địa chỉ của ứng viên).

– Mẫu đơn và sơ yếu lý lịch các ứng viên có thể lấy tại các địa chỉ sau:

+ Cổng thông tin điện tử của Chính phủ (www.chinhphu.vn).

+ Trang thông tin Dự án 600 Phó Chủ tịch xã, Bộ Nội vụ (www.duan600.vn).

+ Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu.

* Lưu ý: Đối với những hồ sơ của các ứng viên đã gửi trước theo đường Bưu điện về Sở Nội vụ nếu thiếu giấy tờ gì trong hồ sơ theo Thông báo này thì phải bổ sung, hoàn thiện gửi về Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu trong thời gian quy định.

b) Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ

– Hồ sơ của ứng viên đăng ký tham gia đề án được lập thành 02 bộ:

+ 01 bộ gửi về Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ (số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội).

+ 01 bộ gửi về Phòng Công tác thanh niên, Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu (Tầng 1, nhà D khu trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu).

+ Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 12/8/2014 đến hết ngày 15/9/2014.

Mọi chi tiết liên quan đề nghị liên hệ với Phòng Công tác Thanh niên, Sở Nội vụ qua số điện thoại: 0231.3799.286 (trong giờ hành chính) để được giải đáp.

Thông báo này được niêm yết tại Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, cổng thông tin điện tử của tỉnh và thông báo trên Báo Lai Châu, Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh./.