Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2018

04/09/2018

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 viên chức, làm việc tại Ban Thông tin, phổ biến kiến thức và quan hệ quốc tế.

– Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Đến hết ngày 10/09/2018.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Thong bao tuyen dung-1 Thong bao tuyen dung-2

Nguồn tin: vustathaibinh.vn