Phân hiệu Trường Nghiệp vụ Kho bạc tại TP. HCM tuyển dụng lao động năm 2020

14/01/2020

Phân hiệu Trường Nghiệp vụ Kho bạc tại TP. HCM tuyển dụng lao động năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/01/2020 đến 31/01/2020.

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Phân hiệu Trường Nghiệp vụ Kho bạc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 306/12 Võ Văn Hát, phường Long Trường, Quận 9, TP.HCM. Điện thoại: 028.36208752; 028.36367125.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Phân hiệu Trường Nghiệp vụ Kho bạc tại TP. HCM tuyển dụng lao động năm 2020

Phân hiệu Trường Nghiệp vụ Kho bạc tại TP. HCM tuyển dụng lao động năm 2020 Phân hiệu Trường Nghiệp vụ Kho bạc tại TP. HCM tuyển dụng lao động năm 2020

Nguồn tin: vst.mof.gov.vn