Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019

04/10/2019

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: sct.gialai.gov.vn