Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2019

26/09/2019

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: hungyenbusiness.gov.vn