Sở Lao động Thương binh và Xã Hội tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2019

22/07/2019

Sở Lao động TBXH vừa có thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở năm 2019.

Theo Thông báo, Sở sẽ tuyển dụng 3 chỉ tiêu, trong đó Trung tâm Công tác xã hội 1 chỉ tiêu, Trung tâm Dịch vụ việc làm 1 chỉ tiêu và Cơ sở CS&PHCNTT-CNMT 1 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ học vấn đại học trở lên, chuyên ngành: luật, quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh, công tác xã hội…

Điều kiện đăng ký dự tuyển là công dân Việt Nam có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, tuổi từ 18 trở lên có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với điều kiện dự tuyển; phẩm chất đạo đức tốt và đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Hồ sơ đăng ký và nộp tại Văn phòng Sở Lao động TBXH từ ngày 15.7.2019 đến ngày 15.8.2019. Thời gian tuyển dụng trong tháng 8.2019.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: baohagiang.vn