Sở Nội vụ Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng Viên chức Ban quản lý TT hành chính – chính trị tỉnh

06/06/2018

QD-146.SNV-ke-hoach-tuyen-dung-VC-BQL-Trung-tam-HC-CT-tinh.PDF_Page_1 QD-146.SNV-ke-hoach-tuyen-dung-VC-BQL-Trung-tam-HC-CT-tinh.PDF_Page_2

Nhu cầu tuyển dụng(Bấm vào hình để xem cỡ lớn):

QD-146.SNV-ke-hoach-tuyen-dung-VC-BQL-Trung-tam-HC-CT-tinh.PDF_Page_3

Nguồn: cchc.baria-vungtau.gov.vn