Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019

08/10/2019

Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày 27/09/2019 đến hết ngày 27/10/2019.

– Địa điểm: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hòa Bình.

Địa chỉ: Số 485, đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

*****Chi tiết thông báo như sau: 

Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019

Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019 Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019

Nguồn tin: sonoivu.hoabinh.gov.vn