Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng tuyển dụng viên chức

16/03/2018

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng tuyển dụng viên chức đối với Trung tâm Khuyến nông như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 người, gồm:

– 01 Cán bộ công tác tại Phòng Kế hoạch Tài chính: yêu cầu trình độ Đại học ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

– 02 Cán bộ công tác tại Phòng Tư vấn Khởi nghiệp.

– 01 Cán bộ Công tác tại phòng Chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp, yêu cầu trình độ Đại học ngành Nông học, Trồng trọt.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển (Qua kiểm tra, sát hạch phỏng vấn).

3. Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển:

Thời gian: Từ 8 giờ ngày 19/03/2018 đến 5 giờ ngày 16/04/2018, trong giờ hành chính các ngày làm việc theo quy định.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

0001 (1)(1) 0002 (1)(1) 0003 (1)(1)

Nguồn tin: khuyennonghaiphong.gov.vn