Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển dụng

14/05/2019

Căn cứ Kế hoạch số 790/KH-STTTT ngày 09/5/2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận.

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo nhu cầu tuyển dụng như sau:

1. Nhu cầu cần tuyển dụng: 03 viên chức. (Có biểu chi tiết kèm theo)

Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học. Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Tin học, Công nghệ thông tin (Ưu tiên chuyên ngành kỹ thuật phần mềm: mã ngành 7480103).

2.  Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

a. Điều kiện

Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo. Không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, cụ thể:

– Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú trên lãnh thổ Việt Nam; Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Sơ yếu lý lịch dự tuyển;

– Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ (chứng nhận) đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Đối với những trường đang công tác tại những cơ quan, doanh nghiệp nếu có nguyện vọng đăng ký tham gia dự tuyển thì phải được sự nhất trí bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền quản lý.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: Người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án, đang bị áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b. Tiêu chuẩn

– Tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành đúng theo quy định tại khoản 2 mục II nêu trên.

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt

4. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu phiếu đính kèm).

– Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc được cơ quan, đơn vị nơi người dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển, trong đó có ghi nhận xét đánh giá.

– Bản sao giấy khai sinh. Bản sao sổ đăng ký hộ khẩu thường trú.

– Bản sao có chứng thực văn bằng tốt nghiệp (bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ); sổ học tập hoặc bảng điểm. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo của nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

– Giấy khám sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT- BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe. Giấy chứng nhận ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– Các văn bằng chứng chỉ khác (nếu có)

– Hai bì thư có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

Các giấy tờ được sắp xếp theo thứ tự như trên và đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 35cm và được niêm phong. Người dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ, không nhận hồ sơ do người khác nộp thay, trường hợp hội đồng phát hiện người khác nộp thay, hồ sơ đó được xem như không hợp lệ.

Lưu ý:

– Trường hợp bảng điểm, sổ học tập có điểm các môn theo hệ thống tín chỉ phải được quy đổi theo thang điểm 10. Người đăng ký dự tuyển phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai không đúng, giả mạo hồ sơ sẽ hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định pháp luật. Người dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

– Hội đồng xét tuyển không trả hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển.

5. Hình thức tuyển dụng viên chức

Do vị trí tuyển dụng yêu cầu chuyên môn là công nghệ thông tin nên người dự tuyển phải trả lời vấn đáp một số nội dung liên quan đến kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nên chọn hình thức tuyển dụng là xét tuyển.

6. Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ

Bắt đầu từ 07 giờ 00 phút ngày 10/5/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 09/6/2019.

Hội đồng tuyển dụng không nhận hồ sơ không đủ các giấy tờ theo quy định và nộp hồ sơ sau 17 giờ 00 phút ngày 09/6/2019.

Thanh tra Sở tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ và tổng hợp báo cáo cho Hội đồng danh sách đăng ký dự tuyển.

7. Kinh phí dự tuyển

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 228/2018/TTLT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng và phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Mức thu phí tuyển dụng: 500.000 đồng/thí sinh/lần.

8. Địa điểm phát hành và nộp hồ sơ

Địa điểm: Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông.

Địa chỉ: số 17, đường Nguyễn Trãi, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Mọi chi tiết xin liện hệ số điện thoại liên hệ: 0259.3921379; fax 0259.3920292.

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông, trang thông tin điện tử của Sở, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Ninh Thuận./.

Biểu chi tiết tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận

Số TT  

Phòng chuyên môn

Vị trí tuyển dụng Số lượng Yêu cầu trình độ  

Ghi chú

Chuyên ngành Ngoại ngữ
1 Phòng ứng dụng và phát triển trực thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quản trị hệ thống CSDL, hỗ trợ, vận hành ứng dụng và khai thác dữ liệu 3 Cử nhân Tin học, công nghệ thông tin Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Cử nhân Tin học, Công nghệ thông tin (Ưu tiên chuyên ngành kỹ thuật phần mềm: mã ngành 7480103)

Nguồn tin: ninhthuan.gov.vn