Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước thông báo xét tuyển viên chức năm 2017

22/02/2017

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-SNV ngày 09/02/2017 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch, phương án tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo xét tuyển viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017, như sau:

1. Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước năm 2017 được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

2. Hồ sơ và lệ phí thi tuyển

2.1 Hồ sơ dự tuyển:

– Đơn xin xét tuyển (theo mẫu);

– Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức hiện đang công tác (theo mẫu)

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: Bằng đại học (có kèm theo bảng điểm), THPT, Chuyên môn, tin học, anh văn

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên cấp (trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ)

– 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6

– Bản sao giấy khai sinh; Hộ khẩu thường trú, giấy CMND có công chứng

– Bản sao có công chứng Sổ bảo hiểm xã hội hoặc tờ khai bảo hiểm; Hợp đồng làm việc (nếu có)

– Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên

2.2. Lệ phí dự tuyển

– Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.

– Hồ sơ dự tuyển bán tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (kèm theo tài liệu ôn tập) kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 01/3/2017.

3. Thời gian nộp hồ sơ và xét tuyển

– Thí sinh đăng ký xét tuyển căn cứ bảng nhu cầu, chuyên môn nghiệp vụ cần tuyển của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đính kèm Thông báo này để nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

– Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 08/3/2017

– Thời gian xét tuyển dự kiến ngày: 22,23/3/2017

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số điện thoại: 06513.838.303

*** Chi tiết thông báo như sau:

[slideshare id=74877249&doc=svnhaththaovdulchtnhbnhphcthngboxttuynvinchcnm2017-170411091625&type=d]

Nguồn tin: vhttdlbinhphuoc.gov.vn