Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2019

13/03/2019

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 01 Kế toán làm việc tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 13/03/2019 đến hết ngày 13/04/2019.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Pháp chế, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang. Địa chỉ: Số 157 đường 17/8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang.

*** Chi tiết thông báo tiếp nhận như sau:

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn