Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018

01/10/2018

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 như sau:

HD33_001 HD33_002

>> Xem thêm: UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018

Nguồn tin: sxd.gialai.gov.vn