Sở Y tế Cao Bằng tuyển dụng viên chức y tế không qua thi tuyển năm 2017

25/04/2017

Căn cứ kế hoạch số 382/KH-SYT ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Sở Y tế Cao Bằng về việc xét tuyển đặc cách viên chức y tế không qua thi tuyển năm 2017;

Hội đồng xét tuyển đặc cách viên chức y tế không qua thi tuyển Sở Y tế Cao Bằng thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra, sát hạch, xét tuyển đặc cách viên chức y tế năm 2017, cụ thể như sau:

I. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Đối tượng xét tuyển đặc cách:

Những người tốt nghiệp bác sĩ hệ chính quy loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ y khoa ở trong nước và nước ngoài.

Những người được cử đi học bác sĩ theo diện cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ sử dụng hoặc đào tạo theo nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh đã tốt nghiệp, được nhà trường bàn giao hồ sơ về tỉnh và chịu sự phân công công tác theo quy định.

Có đủ các điều kiện sau đây:

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Những người không được dự tuyển: là những người không thuộc đối tượng trên.

2. Hình thức xét tuyển đặc cách:

Kiểm tra hồ sơ của người được đề nghị xét tuyển đặc cách.

Kiểm tra, sát hạch chuyên môn của người dự xét tuyển đặc cách thông qua bài phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm (thời gian làm bài là 45 phút).

III. Hồ sơ của người được xét tuyển đặc cách, gồm:

– Đơn đăng ký dự xét tuyển đặc cách viên chức y tế:

+ Những người được cử đi học bác sĩ theo diện cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ sử dụng hoặc đào tạo theo nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh (theo mẫu số 1).

+ Những người tốt nghiệp bác sĩ hệ chính quy loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ y khoa ở trong nước và nước ngoài (theo mẫu số 2).

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu);

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

– Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 (hoặc chứng chỉ ngoại ngữ B, A2 trở lên) và chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (hoặc chứng chỉ tin học A, B, C) theo quy định;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng trong thời hạn 06 tháng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận;

– Bản cam kết làm việc tại đơn vị tuyển dụng ít nhất từ 05 năm trở lên (theo mẫu);

– Bản cam kết đảm bảo trung thực chứng chỉ tin học và ngoại ngữ là chứng chỉ thật (có mẫu cam kết kèm theo).

Nếu thí sinh chưa được cấp bằng tốt nghiệp có thể nộp bản gốc giấy chứng nhận tốt nghiệp do nhà trường cấp, khi có kết quả tuyển dụng đề nghị trình bằng tốt nghiệp về Hội đồng kiểm tra trước khi quyết định tuyển dụng

Hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong bì hồ sơ, mặt ngoài ghi: “HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2017”, họ và tên người dự tuyển, thống kê đầy đủ các loại giấy tờ bên trong bì đựng hồ sơ.

Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển đặc cách không trả lại.

IV. Danh mục tài liệu ôn thi:

1. Kiến thức hiểu biết chung

2. Kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ đã được đào tạo của vị trí cần tuyển.

 (có danh mục tài liệu kèm theo)

V. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 17 tháng 4 năm 2017 đến hết ngày 03 tháng 5 năm 2017 (kể cả ngày thứ bảy và chủ nhật, trong giờ hành chính).

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế Cao Bằng. Địa chỉ: số 031, đường Hiến Giang, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng.

– Thời gian kiểm tra, sát hạch: Ngày 15 tháng 5 năm 2017.

– Địa điểm kiểm tra, sát hạch: Hội trường tầng IV, Sở Y tế Cao Bằng. Địa chỉ: số 031, đường Hiến Giang, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng.

Thông báo này và các biểu mẫu kèm theo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế và Sở Nội vụ Cao Bằng: www.soytecaobang.gov.vn, http://sonoivu.caobang.gov.vn. Thông báo được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Sở Y tế Cao Bằng, số 031, đường Hiến Giang, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng.

Mọi chi tiết xin liên hệ Sở Y tế Cao Bằng (qua phòng Tổ chức cán bộ, điện thoại: 0263 853 632).

*** Tài liệu đính kèm: Mẫu hồ sơ, Sơ yếu lý lịc, Dạnh mục tài liệu ôn thi

Nguồn tin: soytecaobang.gov.vn