Sở Y tế tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2019

27/05/2019

Sở Y tế tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 151 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 20/05/2019 đến hết ngày 18/06/2019.

– Địa điểm: Tại Hội trường Sở Y tế tỉnh Điện Biên.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Nguồn tin: soytedienbien.gov.vn