Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019

04/11/2019

Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 235 chỉ tiêu, trong đó:

– Bác sĩ : 225 chỉ tiêu

– Dược sĩ: 10 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 05/11/2019 đến hết ngày 15/11/2019.

– Địa điểm:  Văn phòng Sở Y tế Gia Lai, số 09 Trần Hưng Đạo, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai

*****Thông báo chi tiết như sau:

Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Sở Y tế tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: syt.gialai.gov.vn