Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2019

20/03/2019

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 03 công chức, trong đó:

– Chánh Văn phòng Sở Y tế: 01 chỉ tiêu.

– Chuyên viên quản lý nghiệp vụ Y: 01 chỉ tiêu.

– Thanh Tra: 01 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc, từ ngày 11/03/2019 đến hết ngày 09/04/2019.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang.

*** Chi tiết thông báo tiếp nhận như sau:

Nguồn tin: soytetuyenquang.gov.vn