Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2018

01/06/2018

Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 02 công chức, trong đó:

– 01 công chức đảm nhiệm chức danh chuyên viên tổ chức nhân sự tại Văn phòng Thanh tra tỉnh.

– 01 công chức đảm nhiệm chức danh chuyên viên Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo tại phòng thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 1, Thanh tra tỉnh.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 01/06/2018 đến hết ngày 30/06/2018

– Địa điểm: Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang, Số 158, đường Trần Hưng Đạo, phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên QuangTỉnh Tuyên Quang.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

05_20180531030907651650-1 05_20180531030907651650-2

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn