Thư viện Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019

06/12/2019

Thư viện Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre tuyển dụng 03 viên chức năm 2019 như sau:

Thư viện Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019

Thư viện Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019 Thư viện Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: svhttdl.bentre.gov.vn