Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyển dụng công chức năm 2019

31/07/2019

Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu, trong đó:

– Kế toán viên: 02 chỉ tiêu.

– Thư ký Tòa án: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/08/2019.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh An Giang. Địa chỉ: 04 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Viet Nam.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: angiang.toaan.gov.vn