Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2018

07/11/2018

Ngày 2/11/2018, TAND tỉnh Cao Bằng ban hành thông báo số 238/TB-TA về việc tuyển dụng công chức đối với một số vị trí, việc làm tại TAND hai cấp tỉnh Cao Bằng.

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 người, trong đó:

– Thư ký: 05 người.

– Văn thư: 01 người.

– Kế toán: 01 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 07/11/2018 đến hết ngày 07/12/2018 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng, số 56 đường Hoàng Đình Giong, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

So_238_TB-_Thong_bao_ve_viec_tuyen_dung_cong_chuc_Toa_an_nhan_dan_hai_cap_tinh_Cao_Bang_1541493359156-1

So_238_TB-_Thong_bao_ve_viec_tuyen_dung_cong_chuc_Toa_an_nhan_dan_hai_cap_tinh_Cao_Bang_1541493359156-2 So_238_TB-_Thong_bao_ve_viec_tuyen_dung_cong_chuc_Toa_an_nhan_dan_hai_cap_tinh_Cao_Bang_1541493359156-3 So_238_TB-_Thong_bao_ve_viec_tuyen_dung_cong_chuc_Toa_an_nhan_dan_hai_cap_tinh_Cao_Bang_1541493359156-4

Nguồn tin: toaan.gov.vn