Trung tâm Điều tra quy hoạch Nông lâm nghiệp Bắc Giang tuyển dụng lao động năm 2019

08/11/2019

Trung tâm Điều tra quy hoạch Nông lâm nghiệp Bắc Giang tuyển dụng lao động năm 2019 như sau:

Trung tâm Điều tra quy hoạch Nông lâm nghiệp Bắc Giang tuyển dụng lao động năm 2019

Nguồn tin: tuaf.edu.vn