Trung tâm Văn hóa Hòa Bình Quận 10, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

29/11/2019

Trung tâm Văn hóa Hòa Bình Quận 10, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 08 chỉ tiêu, trong đó:

– Nghiệp vụ văn hóa – du lịch: 01 chỉ tiêu

– Tuyên truyền lưu động: 03 chỉ tiêu

– Tổ chức – Hành chính – Quản trị: 03 chỉ tiêu

– Kế hoạch – tổng hợp: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/12/2019

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm Văn hóa Hòa Bình Quận 10, số 240 đường 3/2, Phường 12, Quận 10. TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trung tâm Văn hóa Hòa Bình Quận 10, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

Trung tâm Văn hóa Hòa Bình Quận 10, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 Trung tâm Văn hóa Hòa Bình Quận 10, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

Trung tâm Văn hóa Hòa Bình Quận 10, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 Trung tâm Văn hóa Hòa Bình Quận 10, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

Trung tâm Văn hóa Hòa Bình Quận 10, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 Trung tâm Văn hóa Hòa Bình Quận 10, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

Trung tâm Văn hóa Hòa Bình Quận 10, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: ttvhhoabinhquan10.com.vn