Trung tâm Văn hóa TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2019 (lần 2)

11/10/2019

Căn cứ Quyết định số 628/QĐ – SVHTT ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Sở Văn hóa và Thể thao về giao chỉ tiêu người làm việc tại Trung tâm Văn hóa Thành phố năm 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 16 /KH-TTVHTP ngày  06 tháng  6 năm 2019 của Trung tâm Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển dụng viên chức năm 2019;

Được sự chấp thuận của Sở Nội vụ Thành phố tại công văn số 2665/SNV – CCVC ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 ;

Trung tâm Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm năm 2019 (lần thứ 2), cụ thể như sau:

I. Vị trí và chỉ tiêu tuyển dụng:

– Số lượng cần tuyển chọn: 03 người

– Vị trí việc làm tổ chức các hoạt động văn hóa cơ sở: 03 người

Mô tả công việc và tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể xem bảng đính kèm.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ đối với người đăng ký dự tuyển:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển viên chức:

Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Là công dân Việt Nam, tuổi đời dự tuyển đủ 18 tuổi trở lênh và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;.

b) Có phiếu đăng ký dự tuyển viên chức;

c) Có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng;

d) Về trình độ năng lực:

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng (xem bảng ngang);

– Có hiểu biết và khả năng đề xuất ý kiến để giúp lãnh đạo trong chỉ đạo giải quyết công việc được phân công..

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm cần tuyển dụng.

2. Thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển (ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ – CP);

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (01 bản);

c). Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân (01 bản);

d). Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) (01 bản) theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

e) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 03 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (01 bản) theo quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thức bản dịch.

f) 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh cỡ 4 x 6;

g) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang làm việc tại các cơ quan đơn vị ngoài Trung tâm Văn hóa Thành phố phải được Thủ trưởng cơ quan nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

Hồ sơ được đựng trong túi bì cứng, ngoài bì ghi rõ Hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức năm 2019, vị trí việc làm dự tuyển, số điện thoại và địa chỉ liên hệ.

III. Hình thức và nội dung tuyển dụng:

1. Tổ chức kiểm tra điều kiện và sát hạch chuyên môn nghiệp vụ: Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua 02 vòng

Vòng 1: Xét hồ sơ dự tuyển đạt yêu cầu

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2. Thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2, sau khi nhận được thông báo triệu tập phải có mặt tham gia vòng 2 theo như thông báo triệu tập của Trung tâm Văn hóa Thành phố.

Vòng 2: Kiểm tra sát hạch chuyên môn bằng hình thức phỏng vấn

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn 30 phút. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Cách tính kết quả xét tuyển: người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm;

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao xem xét, quyết định người trúng tuyển;

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau

3. Lệ phí xét tuyển

   Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch và thăng hạng công chức, viên chức với mức thu: 500.000 đồng/thí sinh (Năm trăm ngàn đồng)

III. Thời gian và địa điểm nội hồ sơ:

1. Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển:

Nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp trong giờ hành chính kể từ ngày 14/10/2019 đến ngày 12/11/2019 (Buổi sáng: 08g00’ – 11g30; Buổi chiều: 14g00’ – 17g00’ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu).

2. Địa điểm nộp hồ sơ:

Nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại Trung tâm Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ 97, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh – Điện thoại: 028 38393343).

Trên đây là nội dung thông báo xét tuyển viên chức năm 2019 của Trung tâm Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, thông báo này được đăng tin rông rãi trên các trang thông tin điện tử, báo giấy và niêm yết tại bảng thông báo của Trung tâm.

NHU CẦU  VÀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

(Đính kèm Kế hoạch số  16/KH-TTVHTP, ngày 06/6/2019 của Trung tâm Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh)

STT Vị trí việc làm cần tuyển dụng Mô tả công việc Số lượng cần tuyển (người)

 

Yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ Yêu cầu khác Chức danh nghề nghiệp bổ nhiệm sau khi trúng tuyển
1 Viên chức

nghiệp vụ

 

Chức danh Phương pháp viên

 

(Tổ chức các các hoạt đông văn hóa cở sở)

  – Xây dựng kế hoạch, thiết kế chương trình, triển khai thực hiện và điều động, tập hợp đơn vị, diễn viên tham gia Liên hoan, hội thi, hội diễn cấp thành phố, khu vực và toàn quốc. Thực hiện dự trù kinh phí và quyết toán sau Liên hoan…

– Xây dựng kế hoạch, thiết kế chương trình, công tác tổ chức tham gia các cuộc liên hoan nghệ thuật, hội thi về loại hình nghệ thuật dân gian cấp thành phố, khu vực và toàn quốc.

Thực hiện các công việc chuyên môn về âm nhạc như dựng ca, sáng tác, hòa âm phối khí, dàn dựng chương trình…

– Thực hiện dự trù kinh phí và quyết toán sau Liên hoan…

03 – Đại học chuyên ngành Quản lý Văn hóa, Thanh nhạc, Sáng tác..

– Đại học chuyên ngành Đạo diễn sân khấu, Nhạc sĩ sáng tác, Âm nhạc, Quản lý văn hóa.

– Trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 (A2) theo thông tư 01/2014/TT–BGDĐT hoặc tương đương.

– Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương

 

   Đảm bảo khả năng xây dựng và lập kế hoạch, dự toán – phân bổ. Có chuyên môn trong lĩnh vực tổ chức biểu diễn, hội thi. Nắm vững một số lĩnh vực trong công tác phối hợp tổ chức liên hoan, hội diễn với các Sở, ngành.

Có chuyên môn về lĩnh vực sáng tác, âm nhạc dân tộc dàn dựng chương trình. Làm việc khoa học. Có kinh nghiệm về lĩnh vực nghệ thuật dân gian.

 

V.10.06.20

 

Nguồn tin: nguyenthanhtuantb@gmail.com