Trung tâm Y tế huyện Con Cuông, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2019

11/09/2019

Trung tâm Y tế huyện Con Cuông, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 người, trong đó:

– Làm việc tại Trung tâm Y tế huyện: 01 người.

– Làm việc tại các Trạm y tế xã: 04 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 13/09/2019 đến hết ngày 13/10/2019.

– Địa điểm: Bộ phận Văn thư, Trung tâm Y tế huyện Con Cuông.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: yte.nghean.gov.vn