Trung tâm Y tế huyện Yên Định, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

07/11/2019

Trung tâm Y tế huyện Yên Định, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu, trong đó:

– Bác sĩ hạng III: 03 chỉ tiêu

– Bác sĩ Y học dự phòng hạng III: 02 chỉ tiêu

– Kỹ thuật viên Y hạng IV: 01 chỉ tiêu

– Điều dưỡng  hạng IV: 03 chỉ tiêu

– Dân số viên hạng III: 01 chỉ tiêu

– Dân số viên hạng IV: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày 24/10/2019 đến ngày 22/11/2019

– Địa điểm: Liên hệ Đồng chí Vũ Minh Thắng, Phòng Tổ chức cán bộ – Trung tâm Y tế huyện Yên Định

Địa chỉ: Xã Định Bình, huyện Yên Định, Thanh Hóa

Điện thoại: 02378 779 537 hoặc 0978 473 000 hoặc 038 828 7228

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

Trung tâm Y tế huyện Yên Định, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

Trung tâm Y tế huyện Yên Định, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 Trung tâm Y tế huyện Yên Định, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Trung tâm Y tế huyện Yên Định, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 Trung tâm Y tế huyện Yên Định, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

Trung tâm Y tế huyện Yên Định, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 Trung tâm Y tế huyện Yên Định, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

Trung tâm Y tế huyện Yên Định, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 Trung tâm Y tế huyện Yên Định, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Trung tâm Y tế huyện Yên Định, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 Trung tâm Y tế huyện Yên Định, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: snv.thanhhoa.gov.vn