Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019

08/10/2019

Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019

Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Nguồn tin: soytehaiphong.gov.vn