Trường Mầm non Phường 9, Quận 10, TP. HCM tuyển dụng giáo viên năm học 2019-2020 (đợt 2)

13/01/2020

Trường Mầm non Phường 9, Quận 10, TP. HCM tuyển dụng giáo viên năm học 2019-2020 (đợt 2) như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày 06/01/2020 đến ngày 06/02/2020

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Trường Mầm non Phường 9, địa chỉ số 490/8 đường Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10.

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

Trường Mầm non Phường 9, Quận 10, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 (đợt 2)

Trường Mầm non Phường 9, Quận 10, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 (đợt 2) Trường Mầm non Phường 9, Quận 10, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 (đợt 2)

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Trường Mầm non Phường 9, Quận 10, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 (đợt 2) Trường Mầm non Phường 9, Quận 10, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 (đợt 2)

Trường Mầm non Phường 9, Quận 10, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 (đợt 2)

Trường Mầm non Phường 9, Quận 10, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 (đợt 2) Trường Mầm non Phường 9, Quận 10, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 (đợt 2)

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Trường Mầm non Phường 9, Quận 10, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 (đợt 2) Trường Mầm non Phường 9, Quận 10, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 (đợt 2) Trường Mầm non Phường 9, Quận 10, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 (đợt 2)

Nguồn tin: mnphuong9q10.hcm.edu.vn