UBND huyện Bình Lục, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

10/12/2019

UBND huyện Bình Lục, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 287 chỉ tiêu, trong đó:

– Mầm non: 214 chỉ tiêu

– Tiểu học: 55 chỉ tiêu

– THCS: 18 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển đặc cách và xét tuyển trình tự.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:

+ Đối với xét tuyển đặc cách: từ ngày 09/12/2019 đến ngày 12/12/2019

+ Đối với xét tuyển trình tự: từ ngày 09/12/2019 đến ngày 06/01/2020

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Lục – Tiểu khu Bình Thắng, Thị trấn Bình Mỹ, Huyện Bình Lục, Hà Nam.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Bình Lục, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND huyện Bình Lục, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND huyện Bình Lục, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND huyện Bình Lục, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND huyện Bình Lục, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND huyện Bình Lục, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND huyện Bình Lục, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND huyện Bình Lục, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND huyện Bình Lục, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

>>>>>Xem thêm: UBND tỉnh Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

Nguồn tin: hanam.gov.vn