UBND huyện Châu Thành, Bến Tre tuyển viên chức giáo dục năm học 2019-2020

04/10/2019

UBND huyện Châu Thành, Bến Tre tuyển viên chức giáo dục năm học 2019-2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 79 chỉ tiêu, trong đó:

– Mầm non: 45 chỉ tiêu

– Tiểu học: 25 chỉ tiêu

– Trung học cơ sở: 09 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian từ ngày 30/09/2019 đến hết ngày 30/10/2019.

– Địa điểm: tại trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo có Thông báo tuyển dụng

****Kế hoạch chi tiết như sau: 

UBND huyện Châu Thành, Bến Tre tuyển viên chức giáo dục năm học 2019-2020

UBND huyện Châu Thành, Bến Tre tuyển viên chức giáo dục năm học 2019-2020 UBND huyện Châu Thành, Bến Tre tuyển viên chức giáo dục năm học 2019-2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND huyện Châu Thành, Bến Tre tuyển viên chức giáo dục năm học 2019-2020 UBND huyện Châu Thành, Bến Tre tuyển viên chức giáo dục năm học 2019-2020 UBND huyện Châu Thành, Bến Tre tuyển viên chức giáo dục năm học 2019-2020 UBND huyện Châu Thành, Bến Tre tuyển viên chức giáo dục năm học 2019-2020

Nguồn tin: chauthanh.edu.vn