UBND huyện Chơn Thành, Bình Phước tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019

13/04/2019

Được sự đồng ý của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước, UBND huyện Chơn Thành thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 với số lượng tuyển dụng là 18 người (Chi tiết vui lòng xem Thông báo 159/TB-UBND ngày 04/4/2019 của UBND huyện gửi kèm).

Một số thông tin cần chú ý:
+ Bán và nhận hồ sơ từ ngày thông báo đến hết ngày 30/4/2019.
+ Địa điểm mua và nộp hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Chơn Thành (nằm trong trụ sở UBND huyện Chơn Thành).
+ Lệ phí: Hồ sơ 20.000đ/hs; Lệ phí thi tuyển: 500.000 đ/thí sinh/lần.
+ Dự kiến ôn thi : Trong tháng 5/2019 (sẽ thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử huyện Chơn Thành).
+ Thời gian thi: Dự kiến tháng 6/2019.
*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:
(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)