UBND huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017

11/09/2017

UBND huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017  như sau:

* Chỉ tiêu cần tuyển:

– Giáo viên mầm non: 29 chỉ tiêu

– Giáo viên tiểu học 9 môn: 29 chỉ tiêu

– Giáo viên THCS: 37 chỉ tiêu

– Nhân viên kế toán: 01 chỉ tiêu

– Nhân viên thư viện: 01 chỉ tiêu

Thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự tuyển xem điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển được niêm yết tại phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; các xã, phường, thị trấn và các trường học trên địa bàn huyện.

* Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 5-9-2017 đến ngày 29-9-2017 (trong giờ hành chính, không kể thứ Bảy, Chủ nhật).

* Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ huyện Đồng Hỷ.

Nguồn tin: baothainguyen.org.vn