UBND huyện Duy Tiên, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

10/12/2019

UBND huyện Duy Tiên, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 354 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển đặc cách và xét tuyển trình tự.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:

+ Đối với xét tuyển đặc cách: từ ngày 09/12/2019 đến ngày 12/12/2019

+ Đối với xét tuyển trình tự: từ ngày 07/12/2019 đến ngày 06/01/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Duy Tiên, Hà Nam.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Duy Tiên, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND huyện Duy Tiên, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND huyện Duy Tiên, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND huyện Duy Tiên, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND huyện Duy Tiên, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND huyện Duy Tiên, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND huyện Duy Tiên, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND huyện Duy Tiên, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND huyện Duy Tiên, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND huyện Duy Tiên, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

>>>>>Xem thêm: UBND tỉnh Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

Nguồn tin: hanam.gov.vn