UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức, viên chức năm 2018

24/09/2018

UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức, viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu, trong đó:

– Tiếp nhận làm công chức: 02 chỉ tiêu

– Tiếp nhận làm viên chức: 01 chỉ tiêu

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 20/09/2018 đến hết ngày 19/10/2018 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

– Địa điểm: Tại phòng Nội vụ huyện Hàm Yên.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

hamyen-1

hamyen-2 hamyen-3

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

hamyen-4

Nguồn tin:  tuyenquang.gov.vn