UBND huyện Lục Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019

04/11/2019

UBND huyện Lục Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 09 chỉ tiêu, trong đó:

– Chỉ huy trưởng Quân sự: 03 chỉ tiêu

– Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường: 05 chỉ tiêu

– Văn hóa – xã hội (Văn hóa thông tin): 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng:

– Xét tuyển đối với vị trí chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự

– Thi tuyển đối với  vị trí chức danh Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường và Văn hóa – xã hội (Văn hóa thông tin)

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 30/10/2019 đến hết ngày 28/11/2019.

– Địa điểm: Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện, địa chỉ tổ 4, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0216.3848.645, di động: 0388.120.909

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

Nguồn tin: lucyen.yenbai.gov.vn