UBND huyện Mai Châu, Hòa Bình tuyển dụng giáo viên năm 2019

28/09/2019

UBND huyện Mai Châu, Hòa Bình tuyển viên chức giáo dục năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu, trong đó: 

– Khối Tiểu học: 19 chỉ tiêu.

– Khối THCS: 08 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: từ ngày 18/09/2019 đến hết ngày 18/10/2019.

– Địa điểm: UBND huyện Mai Châu, thị trấn Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

****Chi tiết cụ thể như sau: 

UBND huyện Mai Châu, Hòa Bình tuyển viên chức giáo dục năm 2019

UBND huyện Mai Châu, Hòa Bình tuyển viên chức giáo dục năm 2019 UBND huyện Mai Châu, Hòa Bình tuyển viên chức giáo dục năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND huyện Mai Châu, Hòa Bình tuyển viên chức giáo dục năm 2019 UBND huyện Mai Châu, Hòa Bình tuyển viên chức giáo dục năm 2019 UBND huyện Mai Châu, Hòa Bình tuyển viên chức giáo dục năm 2019 UBND huyện Mai Châu, Hòa Bình tuyển viên chức giáo dục năm 2019

Nguồn tin: maichau.hoabinh.gov.vn