UBND Huyện Mai Sơn, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019

13/03/2019

UBND Huyện Mai Sơn, Sơn La tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu tại các xã: Nà Ớt, Mường Bằng, Hát Lót.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và bổ nhiệm.

*** Chi tiết kế hoạch tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: sonoivu.sonla.gov.vn