UBND huyện Mù Cang Chải, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019

28/10/2019

UBND huyện Mù Cang Chải, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 24/10/2019 đến hết ngày 23/11/2019.

– Địa điểm: Tại Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Mù Cang Chải

Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0216.3878.365 hoặc 0916.221.896

*****Thông báo chi tiết như sau:

UBND huyện Mù Cang Chải, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019

UBND huyện Mù Cang Chải, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019 UBND huyện Mù Cang Chải, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019

UBND huyện Mù Cang Chải, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019 UBND huyện Mù Cang Chải, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019

UBND huyện Mù Cang Chải, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019 UBND huyện Mù Cang Chải, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019

Nguồn tin: mucangchai.yenbai.gov.vn