UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng giáo viên năm 2019

27/05/2019

UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng giáo viên năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu, trong đó:

– Cấp Mầm non: 50 chỉ tiêu.

– Cấp Tiểu học: 10 chỉ tiêu.

– Cấp Trung học cơ sở: 13 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 15/05/2019 đến hết ngày 13/06/2019.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Nguồn tin: huyennampo.gov.vn