UBND huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa tuyển dụng công chức năm 2019

27/08/2019

Thực hiện Công văn số 1562/SNV-CCVC ngày 19/8/2019 của Sở Nội vụ Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Kế hoạch 164/KH-UBND ngày 22/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về thi tuyển công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa năm 2019. UBND huyện Ngọc Lặc thông báo thu, nhận phiếu đăng ký thi tuyển công chức hành chính huyện Ngọc Lặc năm 2019.

Nguồn tin: ngoclac.thanhhoa.gov.vn

 

>>> Xem thêm: UBND tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng công chức năm 2019