UBND huyện Phong Thổ, Lai Châu tuyển công chức cấp xã năm 2019

30/09/2019

UBND huyện Phong Thổ, Lai Châu tuyển công chức cấp xã năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: từ ngày 27/09/2019 đến hết ngày 27/10/2019.

– Địa điểm: tại phòng Nội vụ huyện Phong Thổ – địa chỉ: Tầng 2, trụ sở HĐND – UBND huyện (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).

****Thông báo chi tiết như sau:

UBND huyện Phong Thổ, Lai Châu tuyển công chức cấp xã năm 2019

UBND huyện Phong Thổ, Lai Châu tuyển công chức cấp xã năm 2019 UBND huyện Phong Thổ, Lai Châu tuyển công chức cấp xã năm 2019

UBND huyện Phong Thổ, Lai Châu tuyển công chức cấp xã năm 2019

****Kế hoạch cụ thể như sau: 

UBND huyện Phong Thổ, Lai Châu tuyển công chức cấp xã năm 2019 UBND huyện Phong Thổ, Lai Châu tuyển công chức cấp xã năm 2019 UBND huyện Phong Thổ, Lai Châu tuyển công chức cấp xã năm 2019 UBND huyện Phong Thổ, Lai Châu tuyển công chức cấp xã năm 2019

Nguồn tin: phongtho.laichau.gov.vn