UBND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018

05/06/2018

UBND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018 như sau:

– Tiếp nhận vào làm công chức tại phòng chuyên môn thuộc UBND huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện) 2 người;

– Tiếp nhận vào làm viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên 3 người (Trong đó: 01 giáo viên dạy Toán học, 01 giáo viên dạy Vật Lý, 01 giáo viên dạy Hóa học).

– Tiếp nhận vào làm viên chức giáo dục 47 người. Trong đó; bậc học mầm non 9 giáo viên; bậc học tiểu học 21 người (10 giáo viên dạy Văn hóa, 02 giáo viên dạy Thể dục, 02 giáo viên dạy Tin học, 02 giáo viên dạy Âm nhạc, 04 Thư viện viên Trung cấp). Bậc học Trung học cơ sở; 17 người (01 giáo viên dạy Tóan, 05 giáo viên dạy Tiếng Anh, 04 giáo viên dạy Văn, 04 giáo viên dạy Sinh học, 01 giáo viên dạy Hóa – Kĩ thuật nông nghiệp, 02 giáo viên dạy Địa Lí).

Điều kiện tiếp nhận đảm bảo về chuyên môn, ngành nghề đào tạo, kinh nghiệm công tác phù hợp vị trí việc làm cần tiếp nhận và đảm bảo các yêu cầu theo quy định tại Quyết định 03, năm 2013 của UBND tỉnh. Có sức khỏe tốt, có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 01/6/2018 đến hết ngày 30/6/2018 tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ Phòng Nội vụ huyện Sơn Dương.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

201864165843_2869-1

201864165843_2869-2 201864165843_2869-3

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

201864165843_2869-4

201864165843_2869-5 201864165843_2869-6 201864165843_2869-7

201864165843_2869-8 201864165843_2869-9 201864165843_2869-10 201864165843_2869-11

201864165843_2869-12

Nguồn tin: sonduong.gov.vn