UBND huyện Thanh Liêm, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

12/12/2019

UBND huyện Thanh Liêm, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 180 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển đặc cách và xét tuyển trình tự

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:

+ Xét tuyển đặc cách: từ ngày 07/12/2019 đến 20/12/2019

+ Xét tuyển trình tự: từ ngày 07/12/2019 đến 06/01/2020

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Km số 5, QL A, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, Hà Nam.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Thanh Liêm, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND huyện Thanh Liêm, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND huyện Thanh Liêm, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND huyện Thanh Liêm, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND huyện Thanh Liêm, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND huyện Thanh Liêm, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND huyện Thanh Liêm, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND huyện Thanh Liêm, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND huyện Thanh Liêm, Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

>>>>>Xem thêm: UBND tỉnh Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019

Nguồn tin: hanam.gov.vn