UBND huyện Thạnh Phú, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019

24/12/2019

UBND huyện Thạnh Phú, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày thông báo đến ngày 15/01/2020

– Địa điểm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện Thạnh Phú, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0275 3870 836 – 0275 878 219

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

UBND huyện Thạnh Phú, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019

UBND huyện Thạnh Phú, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019 UBND huyện Thạnh Phú, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: thanhphu.bentre.gov.vn